Λινάρδος Κίμων

ΘΕΜΑ: «Διαδραστικές Συσκευές Διαχείρισης Λειτουργικότητας  Άκρας Χείρας»

………………………………………………………….

Μετάβαση από τις «έξυπνες» συσκευές, στην «έξυπνη» αποκατάσταση.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: ………….

Ο Λινάρδος Κίμων κατάγεται από το Αίγιο Αχαΐας. Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Λαμίας (2001) καθώς και επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης του Ιδ. Κέντρου Ε.Κα.Με Α.Μ.Ε.Α Αιγίου (2002-04). Επίσης, διατηρεί εργαστήριο φυσικοθεραπείας από το 2004 και υπήρξε εργαστηριακός συνεργάτης του ΑΤΕΙ Πατρών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (2008-12) με νευρολογική κατεύθυνση. Τομείς ενδιαφέροντος: νευροφυσιολογία,  εμβιομηχανική, εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση.