Λιξέκα Ευαγγελία

ΘΕΜΑ: «Συσκευές Αναγνώρισης Κίνησης για Προβλήματα Ισορροπίας στη Παιδική Ηλικία».

………………………………………………………….

 «Μαθαίνω παίζοντας… Κινούμαι έξω από τα όριά μου…»
.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: ………….

Η Ευαγγελία Λιξέκα είναι φυσικοθεραπεύτρια και ασχολείται με παιδιατρικά και μυοσκελετικά προβλήματα. Πήρε το πτυχίο της από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης το 2003. Είναι πιστοποιημένη θεραπεύτρια της μεθόδου McKenzie (CertMDT) και της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT) από το 2005, ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε διάφορα αντικείμενα. Έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, ενώ από το 2007 έως και σήμερα διατηρεί κέντρο φυσικοθεραπείας στη Θήβα.