Ελεύθερες Ανακοινώσεις

titlo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση Υποβολής Ελεύθερων Ανακοινώσεων»

Το ΠΜΣ στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Φυσικοθεραπεία & Λειτουργικότητα: Ανάπτυξη, Διατήρηση, Επανάκτηση». Σκοπός της συγκεκριμένης επιστημονικής εκδήλωσης, είναι η συμβολή στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί και ικανοί στην καθημερινή τους ζωή.

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην επανάκτηση μέγιστης λειτουργικής ικανότητας κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου, ιδιαίτερα μετά από μία κάκωση όπου το μυοσκελετικό είναι το σύστημα που κυρίως επιβαρύνεται. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τόσο η εκπαίδευση του ασθενούς από τον φυσικοθεραπευτή, όσο και η ενεργή συμμετοχή του στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μετά από μία κάκωση, αποτελεί κυρίαρχο τμήμα ακόμα και της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο περιεχόμενο σπουδών του μαθήματος «Kλινική Φ/θ Μυοσκελετικών Κακώσεων».

Κάτω από το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος, που παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα: «Κλινική Φ/θ Mυοσκελετικών Kακώσεων», να εκπονήσουν εργασίες με θέμα της επιλογής τους, που θα εντάσσεται στην θεματολογία της συγκεκριμένης ημερίδας και θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτό-φροντίδας του ασθενή. Για τις παραπάνω εργασίες, θα πρέπει να υποβληθούν περιλήψεις και να εκπονηθούν αναρτημένες ανακοινώσεις (poster). Σύντομα θα εκδοθούν και θα ανακοινωθούν  οι σχετικές λεπτομέρειες (καταληκτική ημερομηνία, προδιαγραφές περίληψης, poster κλπ).

Η Πρόεδρος

της Επιστημονικής Επιτροπής Ελεύθερων Ανακοινώσεων

Ζουμποπούλου Παναγιώτα

Πιέστε για να κατεβάσετε τα ακόλουθα: